Maassluis Maps

Open data

Dit is een viewer met kaartlagen op basis van openbare gegevens.

DCMR Milieudienst Rijmond

Via deze kaart is een groot deel van de beschikkingen en meldingen van de DCMR te vinden. Het gaat om Goeree-Overflakkee en de gemeenten in het Rijnmondgebied.

Risicokaart.nl

De Risicokaart informeert over mogelijke risicosituaties in de omgeving.

Bommenkaart - Rotterdam

Op de Bommenkaart staan locaties waar een verhoogde kans is op aanwezigheid van niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

WOZ-waardeloket

 WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Deze kaart van Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) loket bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.

BROloket

Het loket ontsluit alle gegevens en modellen uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Klimaatatlas

Deze klimaatatlas is door het Hoogheemraadschap van Delfland ingericht om de gemeenten, binnen het beheergebied van Delfland, te ondersteunen bij het in beeld brengen van de klimaatopgaven.

Atlas Leefomgeving

Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid.