Maassluis Maps

Open data

Dit is een viewer met kaartlagen op basis van openbare gegevens.

Grondstromenbeleid DCMR

Welkom op de gezamelijke website van de gemeenten Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Op deze website worden de mogelijkheden voor het toepassen van zand, grond en baggerspecie inzichtelijk gemaakt.

Risicokaart.nl

De Risicokaart informeert over mogelijke risicosituaties in de omgeving.

Bommenkaart - Rotterdam

Op de Bommenkaart staan locaties waar een verhoogde kans is op aanwezigheid van niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

WOZ-waardeloket

 WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Deze kaart van Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) loket bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.